1. Заповед РД-132/06.10.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на СД „Войнов и сие”, гр. Монтана.
2. Заповед РД-134/10.10.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Гала - М” ООД, гр. Монтана.
3. Заповед РД-138/17.10.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Монбат Рисайклинг” ЕАД, гр. София – Производствена база - Монтана.
4. Заповед РД-151/05.11.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Гала – Н” ЕООД, гр. Монтана м. Тировете - Предприятие за добив и преработка на птиче месо и разфасовки.
5. Заповед РД-152/10.11.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Производствена база на „Пласт Комерс  - 93” ООД, гр. София.
6. Заповед РД-155/14.11.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Енерджи трейд 2009” ООД, с. Новоселци, общ. Видин.
7. Заповед РД-156/17.11.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Балкан” АД, гр. Монтана.
8. Заповед РД-157/17.11.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на ЗПТК „РИК-98” – Колбасарски цех в с. Винище.
9. Заповед РД-159/27.11.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „РУА България”.
10. Заповед РД-161/10.12.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за насрочване на Регионален експертен екологичен съвет на 22.12.2014 г. с възложител „Пътна компания”ЕАД, гр. София.
11. Заповед РД-166/16.12.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за отлагане на част от платения отпуск за 2014 г. на служителите от РИОСВ – Монтана за следващата календарна година.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx