1. Заповед №  РД-102/01.07.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за извършване на ревизия на състоянието на горите в УО”Чупрене”.
2. Заповед №  РД-105/21.07.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Многопрофилна болница – Берковица” ЕООД, гр. Берковица.
3. Заповед № РД-107/25.07.2014 г. за комплексна проверка в обект Винарна, с. Георги Дамяново към „Винарна Лопушна” АД, с. Георги Дамяново. 
4. Заповед № РД-108/25.07.2014 г. за комплексна проверка в Консервна фабрика с. Бели мел към „Калиа” ООД, гр. Ловеч.
5. Заповед №  РД-109/25.07.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка в Производствена база – Видин към Ел Би Булгарикум” ЕАД, гр. София.
6. Заповед №  РД-115/18.08.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за назначаване на комисия за инвентаризация на материални и нематериални активи, инвентаризация на паричните средства, инвентаризация на разчетите и инвентаризация на наличното гориво.
7. Заповед №  РД-118/01.09.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „ГПСОВ - Монтана” към „ВиК” ООД, гр. Монтана.
8. Заповед №  РД-119/08.09.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка в Производствена база на „БКК-95” ООД, гр. Монтана.
9. Заповед №  РД-120/08.09.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „ЗИМП” АД, гр. Монтана.
10. Заповед №  РД-121/08.09.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на МБАЛ„Св. Николай Чудотворец” ЕООД, гр. Лом.
11. Заповед №  РД-122/12.09.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Алексия 2002” ООД, гр. София – кравеферма в с. Добри дол, обл. Видин.
12. Заповед №  РД-123/12.09.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Монтана Хидрауликс ” ООД, гр. Монтана – кравеферма в с. Добри дол, обл. Видин.
13. Заповед №  РД-124/12.09.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на МБАЛ”Д-р Стамен Илиев”, гр. Монтана.
14. Заповед №  РД-127/24.09.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за утвърждаване на вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в РИОСВ – Монтана.
15. Заповед №  РД-128/26.09.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на  „Фобос” ЕООД, гр. Монтана.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx