СПИСЪК НА АКТОВЕТЕ, ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – МОНТАНА ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 г.


1. Заповед №  РД-055/01.04.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне състава на екип от експерти за извършване на вътрешен одит и месечна справка за брой проверки и дадени предписания.
2. Заповед №  РД-056/01.04.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за реда и начина за извършване на контролната дейност на експертите от РИОСВ – Монтана.
3. Заповед № РД-059/04.04.2014 г. за забрана на дейности, създаващи условия за възникване на пожари – резерват ”Чупрене” и ЗМ ”Чупренски буки”. 
4. Заповед № РД-060/04.04.2014 г. за забрана на дейности, създаващи условия за възникване на пожари – резерват ”Горната кория” и ЗМ ”Самарите”.
5. Заповед №  РД-061/04.04.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на винарска изба „Магура” ,с. Рабиша, общ. Белоградчик.
6. Заповед №  РД-062/04.04.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на Млекопреработвателно предприятие СД ”Лаф Велизаров и сие”,с. Дъбравка, общ. Белоградчик.
7. Заповед №  РД-066/16.04.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Випом” АД, гр. Видин.
8. Заповед №  РД-067/16.04.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Лит” ООД, гр. Видин.
9. Заповед №  РД-068/16.04.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Видахим” АД, гр. Видин.
10. Заповед №  РД-069/16.04.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Технически компоненти България” ЕООД, гр. Видин.
11. Заповед №  РД-074/07.05.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на проверяващ екип за контрол по изпълнение на условията на комплексно разрешително КР № 389-Н0/2010 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци – Видин.
12. Заповед №  РД-075/10.05.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Вовас” ЕООД, гр. Видин.
13. Заповед №  РД-076/10.05.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Аглая и Бан” ООД, гр. Видин.
14. Заповед №  РД-077/10.05.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Емко” ЕООД, гр. Монтана.
15. Заповед №  РД-080/16.05.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Арсов - 90” ЕООД, с. Митровци, общ. Чипровци.
16. Заповед №  РД-084/23.05.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Олимекс” ООД, с. Покрайна, общ. Видин.
17. Заповед №  РД-085/23.05.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Кнауф България” ЕООД, гр. Видин.
18. Заповед №  РД-086/23.05.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на състав от експерти за разработване на риск – регистър.
19. Заповед №  РД-088/23.05.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Ирели” ООД, гр. Пазарджик – фабрика за производство на детски играчки в гр. Монтана.
20.  Заповед №  РД-090/04.06.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за заличаване на ЗМ „Калето”, гр. Берковица.
21. Заповед №  РД-092/05.06.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Гипс” АД, с. Кошава.
22. Заповед №  РД-093/05.06.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на СД „Сираков и сие”, с. Бързия.
23. Заповед №  РД-096/16.06.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „България Флуорит” ЕООД, гр. Чипровци.
24. Заповед №  РД-097/16.06.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „Компас” ООД, с. Комарево, общ. Берковица.
25. Заповед №  РД-098/16.06.2014 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комплексна проверка на „ЗАИ” АД, гр. Берковица.
 

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx