1. Заповед № РД-092/03.07.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за проверка по жалба с вх. № Ж-38/01.07.2013 г.
2. Заповед № РД-093/03.07.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за ревизия дейността на паркова охрана на ОУ „Чупрене”.
3. Заповед № РД-095/04.07.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за комисия за проверка по сигнал от МОСВ за разораване на имоти в землището на с. Септемврийци.
4. Заповед № РД-108/03.07.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за упражняване на текущ контрол по изпълнение на възложена работа – обект „Расника” за срок до 31.12.2013 г.
5. Заповед № РД-110/19.09.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за определяне на месечен лимит на SIM карти.
6. Заповед № РД-111/19.09.2013 г. на Директора на РИОСВ – Монтана за инвентаризация на активите в РИОСВ - Монтана.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx