Контрол чистотата на атмосферния въздух

Филтър по заглавие      Покажи #  
# Заглавие на статията Автор Посещения
1 Издаване на удостоверение за регистрация, съгласно чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух в Регистъра на инсталациите, извършващи дейности по Приложение № 1 от Наредба № 7 Administrator 786
2 Издаване на заповед за заличаване на инсталациите в Регистъра по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, извършващи дейности по Приложение № 1 от Наредба № 7 Administrator 530
3 Издаване на удостоверение за вписване на промяна в обстоятелствата на инсталациите в Регистъра по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, извършващи дейности по Приложение № 1 от Наредба № 7 Administrator 642
4 Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници Administrator 1426
5 Утвърждаване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки при измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници Administrator 2488
6 Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/извадки при собствени периодични измервания Administrator 1002
7 Съгласуване на разположението и броя на автоматичните средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания Administrator 1153
8 Утвърждаване на доклад за резултатите от извършените собствени непрекъснати измервания Administrator 1371
9 Решение по чл.6, ал. 3 от Наредба № 7 за утвърждаване на схеми за намаляване на емисиите на летливи органични съединения Administrator 1425
10 Решение по чл.7, ал.1 от Наредба № 7 за освобождаване от задължението за спазване на нормите за неорганизирани емисии на летливи органични съединения от наредбата и определяне на норма за неорганизирани емисии Administrator 1025

life2016

WWD2019 GENERIC vs1 10Dec2018

 

22 март 2019 г. - Световен ден на водата 

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder