Доклади за превишения на нормите на ФПЧ

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 през летен сезон на 2018 г. Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 през летен сезон на 2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/11/2018
Промяна: 01/11/2018
Размер: 188.83 КБ
Тегления: 310

Д О К Л А Д

за превишенията на нормите за ФПЧ10 през летния сезон на 2018 г.

за общини Монтана и Видин към РОУКАВ „Северен/Дунавски”

Доклад за превишенията на ФПЧ10 през зимния сезон 2017-2018 г. Доклад за превишенията на ФПЧ10 през зимния сезон 2017-2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 19/04/2018
Промяна: 19/04/2018
Размер: 232.68 КБ
Тегления: 563

Д О К Л А Д

за превишенията на нормите за ФПЧ10 през зимния сезон на 2017-2018 г.

за общини Монтана и Видин към РОУКАВ „Северен/Дунавски”

Доклад за превишенията на нормите на ФПЧ10 през летен сезон на 2017 г. Доклад за превишенията на нормите на ФПЧ10 през летен сезон на 2017 г.

топ!
Дата на публикуване: 17/10/2017
Промяна: 17/10/2017
Размер: 192.03 КБ
Тегления: 832

Д О К Л А Д

за превишенията на нормите за ФПЧ10 през летния сезон на 2017 г.

за общини Монтана и Видин към РОУКАВ „Северен/Дунавски”

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 през зимния сезон на 2016-2017 г. Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 през зимния сезон на 2016-2017 г.

топ!
Дата на публикуване: 21/04/2017
Промяна: 21/04/2017
Размер: 437.5 КБ
Тегления: 1028

                                Д О К Л А Д

за превишенията на нормите за ФПЧ10 през зимния сезон на 2016-2017 г.

за общини Монтана и Видин към РОУКАВ „Северен/Дунавски”

Доклад за превишенията на  ФПЧ10 за летния сезон на 2016 г. Доклад за превишенията на ФПЧ10 за летния сезон на 2016 г.

топ!
Дата на публикуване: 24/10/2016
Промяна: 24/10/2016
Размер: 343 КБ
Тегления: 1206

Д О К Л А Д

за превишенията на нормите за ФПЧ10 през летния сезон на 2016 г.

за общини Монтана и Видин към РОУКАВ „Северен/Дунавски”

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 през зимния сезон на 2015-2016 г. Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 през зимния сезон на 2015-2016 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/04/2016
Промяна: 18/04/2016
Размер: 395.5 КБ
Тегления: 1223

Д О К Л А Д

за превишенията на нормите за ФПЧ10 през зимния сезон на 2015-2016 г.

за общини Монтана и Видин към РОУКАВ „Северен/Дунавски”

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10  през зимния сезон на 2014/2015 г. Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 през зимния сезон на 2014/2015 г.

топ!
Дата на публикуване: 22/04/2015
Промяна: 22/04/2015
Размер: 313 КБ
Тегления: 1515

Д О К Л А Д

за превишенията на нормите за ФПЧ10 през зимния сезон на 2014/2015 г.
за общини Монтана и Видин към РОУКАВ „Северен/Дунавски”

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 през летния сезон на 2014 г. за общини Монтана и Видин Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 през летния сезон на 2014 г. за общини Монтана и Видин

топ!
Дата на публикуване: 21/10/2014
Промяна: 21/10/2014
Размер: 386.5 КБ
Тегления: 1472

Д О К Л А Д

за превишенията на нормите за ФПЧ10 през летния сезон на 2014 г.
за общини Монтана и Видин към РОУКАВ „Северен/Дунавски”

Доклад за превишенията на нормите на ФПЧ10 през зимния сезон на 2014 г. за общини Монтана и Видин Доклад за превишенията на нормите на ФПЧ10 през зимния сезон на 2014 г. за общини Монтана и Видин

топ!
Дата на публикуване: 21/10/2014
Промяна: 21/10/2014
Размер: 272 КБ
Тегления: 1484

Д О К Л А Д

за превишенията на нормите за ФПЧ10 през зимния сезон на 2014 г.
за общини Монтана и Видин към РОУКАВ „Северен/Дунавски”

Доклад за превишенията на нормите на ФПЧ10 през летния сезон на 2013 г. за общини Монтана и Видин Доклад за превишенията на нормите на ФПЧ10 през летния сезон на 2013 г. за общини Монтана и Видин

топ!
Дата на публикуване: 28/10/2013
Промяна: 28/10/2013
Размер: 357.5 КБ
Тегления: 1733

                                Д О К Л А Д

за превишенията на нормите за ФПЧ10 през летния сезон за
за общини Монтана и Видин към РОУКАВ „Северен/Дунавски”

life2016

WWD2019 GENERIC vs1 10Dec2018

 

22 март 2019 г. - Световен ден на водата 

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder