Флуорирани парникови газове

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Приложение 9  за оператори по Регламент /ЕС/ № 517/2014 г. Приложение 9 за оператори по Регламент /ЕС/ № 517/2014 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/01/2017
Промяна: 12/01/2017
Размер: 45.5 КБ
Тегления: 820

Приложение 7  за ползватели по Регламент /ЕС/ № 517/2014 г. Приложение 7 за ползватели по Регламент /ЕС/ № 517/2014 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/01/2017
Промяна: 12/01/2017
Размер: 46.5 КБ
Тегления: 686

Приложение 1 - HCFC Приложение 1 - HCFC

топ!
Дата на публикуване: 30/04/2014
Промяна: 30/04/2014
Размер: 61.5 КБ
Тегления: 1407

Приложение №4 Приложение №4

топ!
Дата на публикуване: 11/01/2013
Промяна: 11/01/2013
Размер: 42.5 КБ
Тегления: 1387

Ползвателите на озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, попълват само Приложение № 4. 

Приложение №5 Приложение №5

топ!
Дата на публикуване: 11/01/2013
Промяна: 11/01/2013
Размер: 84 КБ
Тегления: 1292

Преработвателите на озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, попълват само Приложение № 5.

Приложение № 6 Приложение № 6

топ!
Дата на публикуване: 11/01/2013
Промяна: 11/01/2013
Размер: 45 КБ
Тегления: 1500

Юридическите лица, които притежават хладилни и климатични инсталации, термопомпи и оборудване, съдържащо 3 кг и повече разтворители (ВРОС или ФПГ) представят отчета си в РИОСВ - Монтана по Приложение № 6.

Флуорирани парникови газове - Годишни форми-образец за докладване Флуорирани парникови газове - Годишни форми-образец за докладване

топ!
Дата на публикуване: 19/01/2012
Промяна: 19/01/2012
Размер: 66.5 КБ
Тегления: 4694

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder