Обществени поръчки

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в РИОСВ - Монтана Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в РИОСВ - Монтана

топ!
Дата на публикуване: 25/09/2014
Промяна: 25/09/2014
Размер: 232.74 КБ
Тегления: 1010

Важно съобщение за участниците в ОП Важно съобщение за участниците в ОП

топ!
Дата на публикуване: 10/02/2014
Промяна: 10/02/2014
Размер: 140.8 КБ
Тегления: 1146
Предстои отваряне на ценовите оферти в РИОСВ - Монтана

Разяснения по документацията по ЗОП Разяснения по документацията по ЗОП

топ!
Дата на публикуване: 05/12/2013
Промяна: 05/12/2013
Размер: 164.5 КБ
Тегления: 1120

Приложения в doc_формат Приложения в doc_формат

топ!
Дата на публикуване: 04/11/2013
Промяна: 04/11/2013
Размер: 12.76 МБ
Тегления: 1039

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

топ!
Дата на публикуване: 01/11/2013
Промяна: 01/11/2013
Размер: 1.6 МБ
Тегления: 1149

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА РЕЗЕРВАТ „ЧУПРЕНЕ“, РЕЗЕРВАТ „ГОРНАТА КОРИЯ“ И ПОДДЪРЖАН РЕЗЕРВАТ „ИБИША“

Процедурата се възлага в рамките на проект “Изпълнение на дейности за устройство и управление на резерват „Чупрене”, резеврат „Горната кория” и поддържан резерват „Ибиша” с номер DIR-5113325-11-107, по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, референтен номер на  процедурата BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и  резервати”

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder