Вътрешни правила

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Вътрешни правила и процедури за приемане и изпращане на документи и съобщения Вътрешни правила и процедури за приемане и изпращане на документи и съобщения

Дата на публикуване: 04/11/2019
Промяна: 04/11/2019
Размер: 1.52 МБ
Тегления: 9

Вътрешни правила и процедури за приемане и изпращане на документи и съобщения, чрез Системата за сигурно електронно връчване  (ССЕВ)

Вътрешни правила за приемането на декларации за имущество и интереси Вътрешни правила за приемането на декларации за имущество и интереси

топ!
Дата на публикуване: 16/04/2019
Промяна: 16/04/2019
Размер: 772.2 КБ
Тегления: 150

Вътрешни правила за приемането, съхраняването и унищожаването на  декларации за имущество и интереси и за несъвместимост, и за обработване на данните от  тях, воденето на регистъра на декларациите, ред за установяване конфликт на интереси и работата на комисията в РИОСВ - Монтана 

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията