Становища по ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Становище по ЕО № МО 1 - 2/2019 г. за съгласуване на Общ устройствен план на община Бойчиновци Становище по ЕО № МО 1 - 2/2019 г. за съгласуване на Общ устройствен план на община Бойчиновци

Дата на публикуване: 18/04/2019
Промяна: 18/04/2019
Размер: 984.11 КБ
Тегления: 13

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 1 - 2/2019 г. за съгласуване на Общ устройствен план на община Бойчиновци, по Алтернатива 3, с възложител: Община Бойчиновци.

Пълният текст на становището е достъпен на интернет страницата на РИОСВ – Монтана.

18.04.2019 г.

Становище по ЕО № МО 6-6/2018 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Брегово Становище по ЕО № МО 6-6/2018 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Брегово

топ!
Дата на публикуване: 19/11/2018
Промяна: 19/11/2018
Размер: 1.06 МБ
Тегления: 155

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 6-6/2018 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Брегово, с възложител: Община Брегово.

Становище по ЕО № МО 5-5/2018 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Лом Становище по ЕО № МО 5-5/2018 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Лом

топ!
Дата на публикуване: 13/11/2018
Промяна: 19/11/2018
Размер: 5.22 МБ
Тегления: 160

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 5-5/2018 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Лом, с възложител: Община Лом.

Пълният текст на становището е достъпен на интернет страницата на РИОСВ – Монтана.

Становище по ЕО № МО 4-4/2018 г. Становище по ЕО № МО 4-4/2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 03/10/2018
Промяна: 03/10/2018
Размер: 10.94 МБ
Тегления: 181

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 4-4/2018 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Вълчедръм, с възложител: Община вълчедръм.

Пълният текст на становището е достъпен на интернет страницата на РИОСВ – Монтана.

03.10.2018 г.

Становище по ЕО № МО 3-3/2018 г. Становище по ЕО № МО 3-3/2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 21/08/2018
Промяна: 21/08/2018
Размер: 1.79 МБ
Тегления: 212

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 3-3/2018 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Ново село, с възложител: Община Ново село

Пълният текст на решението е достъпен на интернет страницата на РИОСВ – Монтана: www.riosv-montana.com.

21.08.2018 г.

 

Становище по ЕО № МО 2-2/2018 г. Становище по ЕО № МО 2-2/2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/06/2018
Промяна: 04/06/2018
Размер: 1.44 МБ
Тегления: 243

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 2-2/2018 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Кула, с възложител: Община Кула

Становище по ЕО № МО 1-1/2018 г. Становище по ЕО № МО 1-1/2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 19/04/2018
Промяна: 19/04/2018
Размер: 293.16 КБ
Тегления: 345

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 1-1/2018 г. за съгласуване на Изменение на предварителен проект (ПП) на Общ устройствен план (ОУП) на община Чипровци, с възложител: Община Чипровци.

 

Становище по ЕО № МО 6-8/2017 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Белоградчик Становище по ЕО № МО 6-8/2017 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Белоградчик

топ!
Дата на публикуване: 15/12/2017
Промяна: 15/12/2017
Размер: 3.11 МБ
Тегления: 497

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 6-8/2017 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Белоградчик, възложител: Община Белоградчик.

Становище по екологична оценка № МО 5-5/2017 г. Становище по екологична оценка № МО 5-5/2017 г.

топ!
Дата на публикуване: 27/09/2017
Промяна: 02/10/2017
Размер: 243.52 КБ
Тегления: 348

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, РИОСВ – Монтана информира за постановено Становище по екологична оценка № МО 5-5/2017 г. на директора на РИОСВ - Монтана, с което се съгласува Общ устройствен план на Туристическа и ски-зона „Миджур“.

Пълният текст на решението е достъпен на интернет страницата на РИОСВ – Монтана: www.riosv-montana.com.

27.09.2017 г.

Документа е променян/обновяван от потребител и е недостъпен към момента.

Становище по екологична оценка № МО 4 - 4/2017 г. Становище по екологична оценка № МО 4 - 4/2017 г.

топ!
Дата на публикуване: 14/09/2017
Промяна: 14/09/2017
Размер: 157.72 КБ
Тегления: 556

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 4 - 4/2017 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Макреш, с възложител: Община Макреш.

Пълният текст на становището е достъпен на интернет страницата на РИОСВ – Монтана.

14.09.2017 г.

Становище по екологична оценка № МО 3 - 3/2017 г. Становище по екологична оценка № МО 3 - 3/2017 г.

топ!
Дата на публикуване: 17/07/2017
Промяна: 17/07/2017
Размер: 180.49 КБ
Тегления: 596

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 3 - 3/2017 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Монтана, с възложител: Община МОНТАНА.

Пълният текст на становището е достъпен на интернет страницата на РИОСВ – Монтана.

17.07.2017 г.

Становище по екологична оценка № МО 2 - 2/2017 г.  Становище по екологична оценка № МО 2 - 2/2017 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/05/2017
Промяна: 02/05/2017
Размер: 135.32 КБ
Тегления: 604

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по ЕО № МО 2 - 2/2017 г. за съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на община Бойница, с възложител: Община Бойница.

                                                                                                                             02.05.2017 г.

 

Становище по екологична оценка № МО 1-1/2017 г. Становище по екологична оценка № МО 1-1/2017 г.

топ!
Дата на публикуване: 27/02/2017
Промяна: 27/02/2017
Размер: 890.08 КБ
Тегления: 672

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, РИОСВ – Монтана Ви информира за постановено Становище по екологична оценка № МО 1-1/2017 г., с което се съгласува Общия устройствен план (ОУП) на община Берковица.

27.02.2017 г.

Становище №  МО 2-3/2016 г. по екологична оценка Становище № МО 2-3/2016 г. по екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 31/08/2016
Промяна: 31/08/2016
Размер: 231.5 КБ
Тегления: 780

Становище по екологична оценка № МО 1-1/2016 г. Становище по екологична оценка № МО 1-1/2016 г.

топ!
Дата на публикуване: 21/03/2016
Промяна: 21/03/2016
Размер: 149.29 КБ
Тегления: 867
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2