Съобщения

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщения по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС от 12.06.18 г. Съобщения по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС от 12.06.18 г.

Дата на публикуване: 12/06/2018
Промяна: 12/06/2018
Размер: 16.4 КБ
Тегления: 1

Инвестиционно предложение „Аквакултурно стопанство с рециркулационна система“ в УПИ IV и УПИ V, кв. 56 по кадастралния и регулационния план на с. Долно Белотинци, общ. Монтана

Инвестиционно предложение „Изграждане на нов пътен достъп до кариера за добив на подземни богатства – стройтелни материали – диабази, от находище „ТЕРИ” в землището на с. Ошане, общ. Белоградчик, обл. Видин

Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС от 06.06.18 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС от 06.06.18 г.

Дата на публикуване: 06/06/2018
Промяна: 06/06/2018
Размер: 29 КБ
Тегления: 4

ИП „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от териториите на община Вълчедръм и община Якимово” в поземлен имот с идентификатор 12543.917.6 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Вълчедръм, с възложител община Вълчедръм. 

Съобщение по чл.5, ал.2 от 18.05.2018 г. Съобщение по чл.5, ал.2 от 18.05.2018 г.

Дата на публикуване: 18/05/2018
Промяна: 18/05/2018
Размер: 13.24 КБ
Тегления: 37

ИП „Създаване на предприятие за преработка на земеделски продукти и производство на храни за ежедневна употреба” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44238.507.188 по КККР на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана

Възложител на инвестиционното предложение е „ОФРОУД ТРАВЕЛ“ ООД

Съобщение от 11.05.2018 г. от Наредбата за ОВОС Съобщение от 11.05.2018 г. от Наредбата за ОВОС

Дата на публикуване: 11/05/2018
Промяна: 11/05/2018
Размер: 30 КБ
Тегления: 46

ИП „Водовземане от подземни води чрез 1 брой нов тръбен кладенец с дълбочина 200 м” в имот с № 060009, м. Илийно дърво, землище на с. Ковачица, общ. Лом, с възложител: ЕТ „Митко Боевˮ

Съобщение от 30.04.18 г.  по чл. 5, ал. 2 на наредбата за ОВОС Съобщение от 30.04.18 г. по чл. 5, ал. 2 на наредбата за ОВОС

Дата на публикуване: 30/04/2018
Промяна: 30/04/2018
Размер: 29 КБ
Тегления: 58

ИП „Мини мандра – модулен тип” в имот с № 901006 в землището на с. Долна Бела речка, общ. Вършец, с възложител: „Титан – Алпин” оод

Съобщение от 27.04.18 г. по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС Съобщение от 27.04.18 г. по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС

Дата на публикуване: 27/04/2018
Промяна: 27/04/2018
Размер: 29 КБ
Тегления: 69

ИП „Предприятие за преработка на млякоˮ в имот с № 000050, землище на с. Смирненски, общ. Брусарци

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 26.04.18 г. на Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 26.04.18 г. на Наредбата за ОВОС

Дата на публикуване: 26/04/2018
Промяна: 26/04/2018
Размер: 29 КБ
Тегления: 74

ИП „Предприятие за първична преработка на медицински и ароматни култури и ягодоплодни видовеˮ, с възложител: „Био хербалсˮ еоод

Съобщение от 20.04.2018 г.  по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за извършване на ОВОС Съобщение от 20.04.2018 г. по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за извършване на ОВОС

Дата на публикуване: 20/04/2018
Промяна: 20/04/2018
Размер: 13.22 КБ
Тегления: 70
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 20