Съобщения

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС от 10.06.2019 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС от 10.06.2019 г.

Дата на публикуване: 10/06/2019
Промяна: 10/06/2019
Размер: 13.25 КБ
Тегления: 19

„Изграждане на битови помещения и преустройство с пристройка към производствен цех“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51665.25.291 по КК и КР на с. Николово, общ. Монтана, местност Садиняка.

Възложител на инвестиционното предложение е „ВИДЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД.

Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС от 04.06.2019 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС от 04.06.2019 г.

Дата на публикуване: 04/06/2019
Промяна: 05/06/2019
Размер: 14.03 КБ
Тегления: 28

Инвестиционно предложение „Мини мандра“ в имот с № 010002, землище на с. Крива бара, общ Брусарци, с възложител: Е. Ч.

Съобщение по чл. 5, ал.2 от 22.05.2019 г. Съобщение по чл. 5, ал.2 от 22.05.2019 г.

Дата на публикуване: 22/05/2019
Промяна: 22/05/2019
Размер: 12.97 КБ
Тегления: 44

ИП „Винарска изба с капацитет до 100 х.л” в ПИ с идентификатор 03928.514.37 по КК и КР на гр. Берковица, обл. Монтана

Възложител на инвестиционното предложение е „БИО ЕМ ДИ“ ЕООД.

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 22.04.19 г._2 Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 22.04.19 г._2

Дата на публикуване: 22/04/2019
Промяна: 22/04/2019
Размер: 41 КБ
Тегления: 56

ИП „Ваканционно селище, СПА център, медицински център, басейн, гаражи и магазинˮ в ПИ с идентификатор 12961.40.33 по КККР на гр. Вършец.

Възложител: Надежда Ангелова

 

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 22.04.2019 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 22.04.2019 г.

Дата на публикуване: 22/04/2019
Промяна: 22/04/2019
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 67

„Изграждане на цех за механично сглобяване на патрони от заготовки, включително и изграждане на необходимата инженерна инфраструктура в рамките на завод „Миджур”, имоти с №№ 001427 и 001428 в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене, област Видин.

Възложител на ИП:„МИДЖУР МАНЕДЖМЪНТ КЪНСТРАКШАНˮ ЕООД

 

Съобщение  по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС от 15.03.2019 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС от 15.03.2019 г.

Дата на публикуване: 15/03/2019
Промяна: 15/03/2019
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 89

„Производствено хале за горещо пресоване на стоманени детайлиˮ в поземлен имот с идетификатор 48489.5.237 по кадастралната карта на гр. Монтана, УПИ II, кв. 5, Стара промишлена зона (СПЗ), по плана на гр. Монтана

с възложител: „ЕМКОˮ ООД

Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС от 15.03.2019 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС от 15.03.2019 г.

Дата на публикуване: 15/03/2019
Промяна: 15/03/2019
Размер: 14.75 КБ
Тегления: 90

Инвестиционно предложение „Изграждане на винарна” в ПИ с идентификатор 03201.130.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Безденица, общ. Монтана

с възложител: "Агротранс- Монтана" ЕООД

Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС 14.03.2019 г. - 4 Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС 14.03.2019 г. - 4

Дата на публикуване: 14/03/2019
Промяна: 14/03/2019
Размер: 14.2 КБ
Тегления: 86

Инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за отглеждане на риба в садки” в язовир „Божурица“, землище на с. Милчина Лъка, м. Дисаги, общ. Грамада, с възложител: „Фиш Хаус Люас“ ООД

Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС 14.03.2019 г. - 3 Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС 14.03.2019 г. - 3

Дата на публикуване: 14/03/2019
Промяна: 14/03/2019
Размер: 14.89 КБ
Тегления: 93

Инвестиционно предложение „Обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко” в ПИ с идентификатор 15998.80.144 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гомотарци, общ. Видин, с възложител: ЗП Л. Ф.

Съобщение по  чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС от 14.03.2019 г. - 2 Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС от 14.03.2019 г. - 2

Дата на публикуване: 14/03/2019
Промяна: 14/03/2019
Размер: 14.93 КБ
Тегления: 84

Инвестиционно предложение „Търговски, развлекателен и хотелски комплекс – дискотека и автомивка, заведение за хранене, сграда с магазини и хотелска част” в ПИ с идентификатор 10971.502.940 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител: „Импулс“ ООД

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 14.03.19 г. - 1 Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 14.03.19 г. - 1

Дата на публикуване: 14/03/2019
Промяна: 14/03/2019
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 88

ИП „Магазин за хранителни и промишлени стоки „Т Маркет” с топла точка и зона за храненеˮ в УПИ V-943, кв. 64 по плана на гр. Видин

Възложител: „Атанас Пламенов – 2016ˮ ЕООД

 

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 20.02.2019 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 20.02.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/02/2019
Промяна: 20/02/2019
Размер: 14.06 КБ
Тегления: 116

Инвестиционно предложение „Система за капково напояване на насаждения от боровинки“ в землището на с. Чупрене, общ. Чупрене, с възложител: ЗП К. А.

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 18.02.2019 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 18.02.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/02/2019
Промяна: 18/02/2019
Размер: 13.69 КБ
Тегления: 113

ИП „Модернизация, преустройство и преоборудване –разширение с достигане на пълния капацитет на ферма за интензивно отглеждане на свине – свинекомплекс „Дунавци“, гр. Дунавци, община Видин, област Видин“ в поземлен имот с идентификатор 24061.75.407 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дунавци, общ. Видин, местност Керемиджийницата. 

Възложител на инвестиционното предложение е „АКМА ТРЕЙД ЛИМИТИД“ ЕООД“.

Съобщение по чл.5, ал.2 от 05.02.2019 г. на Наредбата за извършване на ОВОС Съобщение по чл.5, ал.2 от 05.02.2019 г. на Наредбата за извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 05/02/2019
Промяна: 05/02/2019
Размер: 14.09 КБ
Тегления: 122

Инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Кула”, находящо се в поземлен имот с идентификатор 40525.173.2 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Кула, общ. Кула, с възложител: Община Кула

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 22.01.2019 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 22.01.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 22/01/2019
Промяна: 22/01/2019
Размер: 14.61 КБ
Тегления: 140

ИП „Преструктуриране и конверсия на винени лозя чрез изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя“ в поземлени имоти с №№ 010017, 059001, 059002, 059005, 059007, 059008, 059012, 059017, 059020, 060003 в землището на с. Неговановци, общ. Ново село, възложител ЧЗП М. А.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 22

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder