Съобщения

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Съобщение по чл. 5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Дата на публикуване: 28/09/2018
Промяна: 28/09/2018
Размер: 13.24 КБ
Тегления: 13

ИП „Парти център със зони за релакс, подготовка на тържества на открито, летен бар и водно огледало“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 03928.37.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, местност Асан Спахийски връх

Съобщение от 29.08.2018 г. по чл. 5, ал. 2 от 29.08.18 г. на Наредбата за извършване на ОВОС Съобщение от 29.08.2018 г. по чл. 5, ал. 2 от 29.08.18 г. на Наредбата за извършване на ОВОС

Дата на публикуване: 29/08/2018
Промяна: 29/08/2018
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 33

ИП „Изграждане на инсталация за преработка и рециклиране на пластмасиˮ в УПИ V, кв. 1 по регулационния план на с. Лехчево, общ. Бойчиновци

Възложител на ИП: „България Рисайкълсˮ ООД

 

Съобщение от 23.08.2018 г.  по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС Съобщение от 23.08.2018 г. по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Дата на публикуване: 23/08/2018
Промяна: 23/08/2018
Размер: 14.39 КБ
Тегления: 39

ИП „Изграждане на търговски комплекс“ в поземлен имот с идентификатор 48489.18.673 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана.

Възложител на ИП: "КРИД" ООД

Съобщение от 10.08.18 г. по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Съобщение от 10.08.18 г. по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Дата на публикуване: 10/08/2018
Промяна: 10/08/2018
Размер: 33 КБ
Тегления: 50

ИП на „Бореалис Л.А.Т България” ЕООД:

„Складова база за минерални торове” в ПИ с идентификатори 44238.507.215 и 44238.507.214 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана

Съобщение от 20.07.2018 г. по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС Съобщение от 20.07.2018 г. по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Дата на публикуване: 20/07/2018
Промяна: 20/07/2018
Размер: 13.28 КБ
Тегления: 68

ИП „Затворена циркулационна система (ЗЦС) за интензивно отглеждане на африкански сом (Clarias gariepinus) и други видове риби и водни организми“ в сграда с идентификатор 44238.508.84.4 по КК и КР на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана.

Възложител на инвестиционното предложение е „АКВАТОНИК“ ООД.

 

Съобщение от 16.07.2018 г. по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС Съобщение от 16.07.2018 г. по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Дата на публикуване: 16/07/2018
Промяна: 16/07/2018
Размер: 13.44 КБ
Тегления: 73

Инвестиционно предложение „Добив на подземни води за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, водоснабдяване за животновъдство и други цели от един брой тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 24061.76.407 по КК и КР на гр. Дунавци, общ. Видин, местността Керемиджийницата

Съобщение от 27.06.2018 г. по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС Съобщение от 27.06.2018 г. по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

Дата на публикуване: 27/06/2018
Промяна: 27/06/2018
Размер: 28.5 КБ
Тегления: 94

Съобщение от 21.06.2018 г. по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС Съобщение от 21.06.2018 г. по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 21/06/2018
Промяна: 21/06/2018
Размер: 13.4 КБ
Тегления: 110

Съобщение от 20.06.2018 г. от Наредбата за ОВОС Съобщение от 20.06.2018 г. от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 20/06/2018
Промяна: 20/06/2018
Размер: 14.39 КБ
Тегления: 102

Съобщения по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС от 12.06.18 г. Съобщения по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС от 12.06.18 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/06/2018
Промяна: 12/06/2018
Размер: 16.4 КБ
Тегления: 104

Инвестиционно предложение „Аквакултурно стопанство с рециркулационна система“ в УПИ IV и УПИ V, кв. 56 по кадастралния и регулационния план на с. Долно Белотинци, общ. Монтана

Инвестиционно предложение „Изграждане на нов пътен достъп до кариера за добив на подземни богатства – стройтелни материали – диабази, от находище „ТЕРИ” в землището на с. Ошане, общ. Белоградчик, обл. Видин

Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС от 06.06.18 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС от 06.06.18 г.

Дата на публикуване: 06/06/2018
Промяна: 06/06/2018
Размер: 29 КБ
Тегления: 99

ИП „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от териториите на община Вълчедръм и община Якимово” в поземлен имот с идентификатор 12543.917.6 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Вълчедръм, с възложител община Вълчедръм. 

Съобщение по чл.5, ал.2 от 18.05.2018 г. Съобщение по чл.5, ал.2 от 18.05.2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/05/2018
Промяна: 18/05/2018
Размер: 13.24 КБ
Тегления: 128

ИП „Създаване на предприятие за преработка на земеделски продукти и производство на храни за ежедневна употреба” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44238.507.188 по КККР на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана

Възложител на инвестиционното предложение е „ОФРОУД ТРАВЕЛ“ ООД

Съобщение от 11.05.2018 г. от Наредбата за ОВОС Съобщение от 11.05.2018 г. от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 11/05/2018
Промяна: 11/05/2018
Размер: 30 КБ
Тегления: 132

ИП „Водовземане от подземни води чрез 1 брой нов тръбен кладенец с дълбочина 200 м” в имот с № 060009, м. Илийно дърво, землище на с. Ковачица, общ. Лом, с възложител: ЕТ „Митко Боевˮ

Съобщение от 30.04.18 г.  по чл. 5, ал. 2 на наредбата за ОВОС Съобщение от 30.04.18 г. по чл. 5, ал. 2 на наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 30/04/2018
Промяна: 30/04/2018
Размер: 29 КБ
Тегления: 150

ИП „Мини мандра – модулен тип” в имот с № 901006 в землището на с. Долна Бела речка, общ. Вършец, с възложител: „Титан – Алпин” оод

Съобщение от 27.04.18 г. по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС Съобщение от 27.04.18 г. по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 27/04/2018
Промяна: 27/04/2018
Размер: 29 КБ
Тегления: 166

ИП „Предприятие за преработка на млякоˮ в имот с № 000050, землище на с. Смирненски, общ. Брусарци

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 20

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder