Съобщения

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение  по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС от 15.03.2019 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС от 15.03.2019 г.

Дата на публикуване: 15/03/2019
Промяна: 15/03/2019
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 7

„Производствено хале за горещо пресоване на стоманени детайлиˮ в поземлен имот с идетификатор 48489.5.237 по кадастралната карта на гр. Монтана, УПИ II, кв. 5, Стара промишлена зона (СПЗ), по плана на гр. Монтана

с възложител: „ЕМКОˮ ООД

Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС от 15.03.2019 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС от 15.03.2019 г.

Дата на публикуване: 15/03/2019
Промяна: 15/03/2019
Размер: 14.75 КБ
Тегления: 7

Инвестиционно предложение „Изграждане на винарна” в ПИ с идентификатор 03201.130.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Безденица, общ. Монтана

с възложител: "Агротранс- Монтана" ЕООД

Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС 14.03.2019 г. - 4 Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС 14.03.2019 г. - 4

Дата на публикуване: 14/03/2019
Промяна: 14/03/2019
Размер: 14.2 КБ
Тегления: 7

Инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за отглеждане на риба в садки” в язовир „Божурица“, землище на с. Милчина Лъка, м. Дисаги, общ. Грамада, с възложител: „Фиш Хаус Люас“ ООД

Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС 14.03.2019 г. - 3 Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС 14.03.2019 г. - 3

Дата на публикуване: 14/03/2019
Промяна: 14/03/2019
Размер: 14.89 КБ
Тегления: 9

Инвестиционно предложение „Обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко” в ПИ с идентификатор 15998.80.144 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гомотарци, общ. Видин, с възложител: ЗП Л. Ф.

Съобщение по  чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС от 14.03.2019 г. - 2 Съобщение по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за ОВОС от 14.03.2019 г. - 2

Дата на публикуване: 14/03/2019
Промяна: 14/03/2019
Размер: 14.93 КБ
Тегления: 7

Инвестиционно предложение „Търговски, развлекателен и хотелски комплекс – дискотека и автомивка, заведение за хранене, сграда с магазини и хотелска част” в ПИ с идентификатор 10971.502.940 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител: „Импулс“ ООД

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 14.03.19 г. - 1 Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 14.03.19 г. - 1

Дата на публикуване: 14/03/2019
Промяна: 14/03/2019
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 9

ИП „Магазин за хранителни и промишлени стоки „Т Маркет” с топла точка и зона за храненеˮ в УПИ V-943, кв. 64 по плана на гр. Видин

Възложител: „Атанас Пламенов – 2016ˮ ЕООД

 

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 20.02.2019 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 20.02.2019 г.

Дата на публикуване: 20/02/2019
Промяна: 20/02/2019
Размер: 14.06 КБ
Тегления: 51

Инвестиционно предложение „Система за капково напояване на насаждения от боровинки“ в землището на с. Чупрене, общ. Чупрене, с възложител: ЗП К. А.

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 18.02.2019 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 18.02.2019 г.

Дата на публикуване: 18/02/2019
Промяна: 18/02/2019
Размер: 13.69 КБ
Тегления: 51

ИП „Модернизация, преустройство и преоборудване –разширение с достигане на пълния капацитет на ферма за интензивно отглеждане на свине – свинекомплекс „Дунавци“, гр. Дунавци, община Видин, област Видин“ в поземлен имот с идентификатор 24061.75.407 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дунавци, общ. Видин, местност Керемиджийницата. 

Възложител на инвестиционното предложение е „АКМА ТРЕЙД ЛИМИТИД“ ЕООД“.

Съобщение по чл.5, ал.2 от 05.02.2019 г. на Наредбата за извършване на ОВОС Съобщение по чл.5, ал.2 от 05.02.2019 г. на Наредбата за извършване на ОВОС

Дата на публикуване: 05/02/2019
Промяна: 05/02/2019
Размер: 14.09 КБ
Тегления: 52

Инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Кула”, находящо се в поземлен имот с идентификатор 40525.173.2 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Кула, общ. Кула, с възложител: Община Кула

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 22.01.2019 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 22.01.2019 г.

Дата на публикуване: 22/01/2019
Промяна: 22/01/2019
Размер: 14.61 КБ
Тегления: 67

ИП „Преструктуриране и конверсия на винени лозя чрез изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя“ в поземлени имоти с №№ 010017, 059001, 059002, 059005, 059007, 059008, 059012, 059017, 059020, 060003 в землището на с. Неговановци, общ. Ново село, възложител ЧЗП М. А.

Съобщение  по чл. 5, ал. 2 от 17.01.2019 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 17.01.2019 г.

Дата на публикуване: 17/01/2019
Промяна: 17/01/2019
Размер: 13.22 КБ
Тегления: 68

ИП „Подмяна на част от оборудването на енергиен комплекс за ВЕИ, с цел използване на неопасни отпадъци като гориво за производство на електроенергия“ в имот № 000049, землище на с. Долно Церовене общ. Якимово, обл. Монтана

Възложител на инвестиционното предложение е „ЕКОЕН 8“ ЕООД

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от  17.01.2019 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 17.01.2019 г.

Дата на публикуване: 17/01/2019
Промяна: 17/01/2019
Размер: 14.91 КБ
Тегления: 74

Инвестиционно предложение „Преработка на козе мляко в козеферма „Каряна” в имот № 030098, землище на с. Ягодово, общ. Берковица, възложител: Земеделска кооперация „Карянаˮ

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 11.01.2019 г. Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 11.01.2019 г.

Дата на публикуване: 11/01/2019
Промяна: 11/01/2019
Размер: 17.96 КБ
Тегления: 72

Инвестиционно предложение „Добив и първична преработка на подземни богатства – трошен камък за строителството от находище „Раяновциˮ в землището на с. Раяновци, общ. Белоградчик, обл. Видин, с възложител : "Интерпром" ЕООД 

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 08.01.2019 г. на Наредбата за извършване на ОВОС Съобщение по чл. 5, ал. 2 от 08.01.2019 г. на Наредбата за извършване на ОВОС

Дата на публикуване: 08/01/2019
Промяна: 08/01/2019
Размер: 14.8 КБ
Тегления: 83

Инвестиционно предложение „Преструктуриране и конверсия на винени лозя чрез изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя” в поземлени имоти в землището на с. Ново село, общ. Ново село

Съобщение по чл.5, ал.2 от 18.12.2018 г. на Наредбата за извършване на ОВОС Съобщение по чл.5, ал.2 от 18.12.2018 г. на Наредбата за извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 18/12/2018
Промяна: 18/12/2018
Размер: 12.99 КБ
Тегления: 103

Инвестиционно предложение: „Пътна връзка от път III-1401 до кариера „Лещака“ от км 0+000 до км 3+208.09“, землище на с. Раковица, община Макреш, област Видин.

Възложител на инвестиционното предложение е Община Макреш.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 22

life2016

WWD2019 GENERIC vs1 10Dec2018

 

22 март 2019 г. - Световен ден на водата 

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder