Обществен достъп ДОСВ

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

ДОСВ на ИП"Изграждане на кариера за добив на строителни материали в концесионна площ "Езерото" ДОСВ на ИП"Изграждане на кариера за добив на строителни материали в концесионна площ "Езерото"

топ!
Дата на публикуване: 31/07/2017
Промяна: 31/07/2017
Размер: 13.78 МБ
Тегления: 255

ДОКЛАД

ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА “ИЗГРАЖДАНЕ НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ В КОНЦЕСИОННА ПЛОЩ „ЕЗЕРОТО“ (728.4 ДКА), РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. МАРТИНОВО И ГР. ЧИПРОВЦИ, ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ, ОБЛАСТ МОНТАНА” ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0002002 „ЗАПАДЕН БАЛКАН“ ПО ДИРЕКТИВА 2009/147 НА ЕЕС