Детайли за Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от НУРИОВОС

СобственостСтойност
Име:Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от НУРИОВОС
Описание:

ИП „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Кула”, находящо се в поземлен имот с идентификатор 40525.173.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кула, общ. Кула, с възложител: Община Кула

Файл:Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от НУРИОВОС .Община Кула.docx
Размер: 13.38 КБ
Тип:docx (MIME тип: application/octet-stream)
Автор:ani
Създаден на: 15/02/2019 11:33
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:157 Тегления
Последна промяна на: 15/02/2019 11:33
Страница: