Детайли за Обявление за предстоящо обществено обсъждане ОУП - Бойчиновци

СобственостСтойност
Име:Обявление за предстоящо обществено обсъждане ОУП - Бойчиновци
Описание:

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Бойчиновци съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект (ПП) на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) на община бойчиновци се организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПП на ОУП, както и на Доклад за Екологична оценка /ЕО/ към него.

Цялата документация е на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Бойчиновци, гр. Бойчиновци, ул. „Гаврил Генов“ № 2, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч., както и на интернет адрес: http://www.boychinovtsi.bg/currentNews-790-newitem.html

Общественото обсъждане ще се проведе на 06.11.2018 г. от 11.00 часа в Заседателна зала, етаж 2, в сградата на Община Бойчиновци.

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в деловодството на Община Бойчиновци, ул. „Гаврил Генов“ № 2 и/или на електронна поща: munb@mail.orbitel.bg. Лице за контакти: Петър Винешки, тел. 0877 232 190.

Файл:33съобщение ОО - ОУП Бойчиновци.doc
Размер: 30 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:ani
Създаден на: 03/10/2018 09:37
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:253 Тегления
Последна промяна на: 03/10/2018 09:38
Страница: