Детайли за Обявление за предстоящо обществено обсъждане ОУП - Брегово

СобственостСтойност
Име:Обявление за предстоящо обществено обсъждане ОУП - Брегово
Описание:

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Брегово съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА Община Брегово се организира провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПП на ОУП, както и на Доклад за Екологична оценка /ЕО/ към него.

Документацията е на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Брегово, гр. Брегово, пл. „Централен“ № 1, в техническа служба, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 часа, както и на интернет адрес: www.bregovo.net.

Общественото обсъждане ще се проведе на 02.10.2018 г. от 11.30 часа в салона на Общинска администрация Брегово.

Становища и мнения по ПП на ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Брегово, в техническа служба, или на електронна поща: ob_bregovo @b-trust.org. Лице за връзка по провеждане на консултациите: Сашко Димитрашков, тел: 0885/823157.

Файл:ОБЯВЛЕНИЕ-3008.docx
Размер: 13.86 КБ
Тип:docx (MIME тип: application/octet-stream)
Автор:ani
Създаден на: 30/08/2018 13:55
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:280 Тегления
Последна промяна на: 30/08/2018 13:55
Страница: