Детайли за Решение № МО 18 - ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

СобственостСтойност
Име:Решение № МО 18 - ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
Описание:

Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – план за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот с проектен № 078020, образуван от обединяването на имоти с №№ 078019 и 078015 по КВС на с. Смоляновци, общ. Монтана.

Файл:МО 18 ЕО.pdf
Размер: 503.29 КБ
Тип:pdf (MIME тип: application/pdf)
Автор:ani
Създаден на: 10/11/2017 16:58
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:691 Тегления
Последна промяна на: 10/11/2017 16:59
Страница: