Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 06.06.2019 - 2 Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 06.06.2019 - 2

Дата на публикуване: 06/06/2019
Промяна: 06/06/2019
Размер: 13.49 КБ
Тегления: 12

ИП „Изграждане на цех за механично сглобяване на патрони от заготовки, включително и изграждане на необходимата инженерна инфраструктура в рамките на завод „Миджур”, имоти с №№ 001427 и 001428 в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене, област Видин

Съобщение по чл.6,ал.9,т.1 от 06.06.2019 г. Съобщение по чл.6,ал.9,т.1 от 06.06.2019 г.

Дата на публикуване: 06/06/2019
Промяна: 06/06/2019
Размер: 13.33 КБ
Тегления: 10

„Винарска изба с капацитет до 100 х.л” в поземлен имот с идентификатор 03928.514.37 по КК и КР на гр. Берковица, обл. Монтана

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 18.04.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 18.04.2019 г.

Дата на публикуване: 18/04/2019
Промяна: 18/04/2019
Размер: 13.41 КБ
Тегления: 36

ИП „Подмяна на част от оборудването на енергиен комплекс за ВЕИ, с цел използване на неопасни отпадъци като гориво за производство на електроенергия” в имот № 000049, землище на с. Долно Церовене, общ. Якимово, обл. Монтана

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 15.04.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 15.04.2019 г.

Дата на публикуване: 15/04/2019
Промяна: 15/04/2019
Размер: 13.28 КБ
Тегления: 37

ИП „Обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко” в ПИ с идентификатор 15998.80.144 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гомотарци, общ. Видин

 

Съобщение по чл. 6,ал. 9,т. 1 от 01.04.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9,т. 1 от 01.04.2019 г.

Дата на публикуване: 01/04/2019
Промяна: 01/04/2019
Размер: 13.16 КБ
Тегления: 42

ИП „Система за капково напояване на насаждения от боровинки” в землището на с. Чупрене, общ. Чупрене, обл. Видин, с възложител: ЗП Кристина Асенова.

Съобщение по чл.6, ал.9, т.1  от Наредбата за ОВОС от 26.03.2019 г. Съобщение по чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС от 26.03.2019 г.

Дата на публикуване: 26/03/2019
Промяна: 26/03/2019
Размер: 15.24 КБ
Тегления: 38

ИП „Производствено хале за горещо пресоване на стоманени детайлиˮ в поземлен имот с идетификатор 48489.5.653 по кадастралната карта на гр. Монтана, УПИ II, кв. 5, СПЗ, по плана на гр. Монтана, с възложител: „ЕМКОˮ ЕООД – ОП Монтана.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 19.03.2019 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 19.03.2019 г.

Дата на публикуване: 19/03/2019
Промяна: 19/03/2019
Размер: 15.75 КБ
Тегления: 41

ИП „Търговски, развлекателен и хотелски комплекс – дискотека и автомивка, заведение за хранене, сграда с магазини и хотелска част“ в поземлен имот с идентификатор 10971.502.940 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител „Импулс“ ООД.

Съобщение по чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС от 18.03.2019 г. Съобщение по чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС от 18.03.2019 г.

Дата на публикуване: 18/03/2019
Промяна: 18/03/2019
Размер: 15.02 КБ
Тегления: 46

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 06.03.2019 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 06.03.2019 г.

Дата на публикуване: 06/03/2019
Промяна: 06/03/2019
Размер: 13.52 КБ
Тегления: 68

ИП „Модернизация, преустройство и преоборудване – разширение с достигане на пълния капацитет на ферма за интензивно отглеждане на свине – свинекомплекс „Дунавци”, в ПИ с идентификатор 24061.75.407 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дунавци, общ. Видин, с възложител: „АКМА ТРЕЙД ЛИМИТИД” ЕООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от НУРИОВОС Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от НУРИОВОС

Дата на публикуване: 15/02/2019
Промяна: 15/02/2019
Размер: 13.38 КБ
Тегления: 72

ИП „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Кула”, находящо се в поземлен имот с идентификатор 40525.173.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кула, общ. Кула, с възложител: Община Кула

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.02.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.02.2019 г.

Дата на публикуване: 08/02/2019
Промяна: 08/02/2019
Размер: 15.78 КБ
Тегления: 76

ИП „Преструктуриране и конверсия на винени лозя чрез изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя“ в поземлени имоти с №№ 010017, 059001, 059002, 059005, 059007, 059008, 059012, 059017, 059020, 060003 в землището на с. Неговановци, общ. Ново село, с възложител ЧЗП М. А.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 31.01.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 31.01.2019 г.

Дата на публикуване: 31/01/2019
Промяна: 31/01/2019
Размер: 13.4 КБ
Тегления: 81

ИП „Нова въздушна линия (ВЛ) 110 kV „Видбол” от стълб № 94 на ВЛ 110 kV „Магура”, землище на с. Арчар, общ. Димово до п/ст „Бонония” в землището на гр. Дунавци, общ. Видин”, с възложител: „ЕСО” ЕАД.

Съобщение по чл.6,ал.9,т.1 от 30.01.2019 г. Съобщение по чл.6,ал.9,т.1 от 30.01.2019 г.

Дата на публикуване: 29/01/2019
Промяна: 29/01/2019
Размер: 14.93 КБ
Тегления: 89

ИП „Преработка на козе мляко в козеферма „Каряна” в имот № 030098, землище на с. Ягодово, общ. Берковица, с възложител: Земеделска кооперация „Карянаˮ.

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9 от 21.01.2019 г. от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9 от 21.01.2019 г. от Наредбата за ОВОС

Дата на публикуване: 21/01/2019
Промяна: 21/01/2019
Размер: 13.23 КБ
Тегления: 84

ИП „Изграждане на парти център със зони за релакс, подготовка на тържества на открито, летен бар и водно огледало” в поземлен имот с идентификатор 03928.37.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, местност Асан Спахийски връх.

Съобщение по чл. 6, ал. 9 ,т.1 от  Наредбата за ОВОС - „Бен Хън Агро” ООД Съобщение по чл. 6, ал. 9 ,т.1 от Наредбата за ОВОС - „Бен Хън Агро” ООД

Дата на публикуване: 11/01/2019
Промяна: 11/01/2019
Размер: 13.45 КБ
Тегления: 93

ИП „Преструктуриране и конверсия на винени лозя чрез изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя” в поземлени имоти в землището на с. Ново село, общ. Ново село, с възложител: „Бен Хън Агро” ООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 Следваща > Край >>
Страница 1 от 4

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder