Обществен достъп до Доклади за ОВОС

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

ДОВОС на ИП "Добив на подземни богатства от находище "Вела" ДОВОС на ИП "Добив на подземни богатства от находище "Вела"

топ!
Дата на публикуване: 01/11/2018
Промяна: 01/11/2018
Размер: Неизвестен
Тегления: 165

ДОВОС за ИП: Комплексен проект за инвестиционна инициатива за модернизация на ИПОКАкБ и ИРБ ДОВОС за ИП: Комплексен проект за инвестиционна инициатива за модернизация на ИПОКАкБ и ИРБ

топ!
Дата на публикуване: 07/09/2018
Промяна: 07/09/2018
Размер: 6.47 МБ
Тегления: 233

Комплексен проект за инвестиционна инициатива за модернизация на ИПОКАкБ и  ИРБ в "МОНБАТ" АД

ДОВОС за ИП: „Изграждане на кариера за добив в концесионна площ „Езерото” ДОВОС за ИП: „Изграждане на кариера за добив в концесионна площ „Езерото”

топ!
Дата на публикуване: 19/09/2017
Промяна: 19/09/2017
Размер: Неизвестен
Тегления: 493

ДОСВ за ИП: „Изграждане на кариера за добив в концесионна площ „Езерото” ДОСВ за ИП: „Изграждане на кариера за добив в концесионна площ „Езерото”

топ!
Дата на публикуване: 19/09/2017
Промяна: 19/09/2017
Размер: 13.85 МБ
Тегления: 446

Нетех. резюме за ИП: „Изграждане на кариера за добив в концесионна площ „Езерото” Нетех. резюме за ИП: „Изграждане на кариера за добив в концесионна площ „Езерото”

топ!
Дата на публикуване: 19/09/2017
Промяна: 19/09/2017
Размер: 1.53 МБ
Тегления: 537

ДОВОС за ИП: „Изграждане на складова база за минерални торове в ПИ 44238.507.215, гр. Лом” ДОВОС за ИП: „Изграждане на складова база за минерални торове в ПИ 44238.507.215, гр. Лом”

топ!
Дата на публикуване: 12/09/2017
Промяна: 12/09/2017
Размер: 6.35 МБ
Тегления: 605

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder