Решение за преценяване на необходимостта от ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 20 - ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 20 - ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 08/12/2017
Промяна: 08/12/2017
Размер: 53.12 КБ
Тегления: 632

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП) за обект: „Пътна връзка от път III-1401 до кариера „Лещака“ от км 0+000 до км 3+208.09“, землище на с. Раковица, общ. Макреш, обл. Видин.

Разпореждане 1/17.11.2017 г. Разпореждане 1/17.11.2017 г.

топ!
Дата на публикуване: 17/11/2017
Промяна: 17/11/2017
Размер: 971.73 КБ
Тегления: 705

Решение № МО 19 – ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 19 – ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 13/11/2017
Промяна: 13/11/2017
Размер: 1.04 МБ
Тегления: 630

Програма за управление на отпадъците, част от Програма за опазване на околната среда на Община Видин за периода 2017 – 2020 г.

Възложител: Община Видин

Решение № МО 18 - ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 18 - ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 10/11/2017
Промяна: 10/11/2017
Размер: 503.29 КБ
Тегления: 634

Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – план за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот с проектен № 078020, образуван от обединяването на имоти с №№ 078019 и 078015 по КВС на с. Смоляновци, общ. Монтана.

Решение № МО 17 - ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 17 - ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 10/11/2017
Промяна: 10/11/2017
Размер: 403.55 КБ
Тегления: 645

 Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП) за обект: „Второ независимо ел. захранване на пристанищен терминал Видин - юг“

Решение № МО 16 – ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 16 – ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 27/09/2017
Промяна: 27/09/2017
Размер: 61.24 КБ
Тегления: 663

Решение № МО 16 – ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на ПУП – ПРЗ в обхват УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII и УПИ XIV, кв.598, к-с „Видаˮ, гр. Видин, възложител „СИБАНКˮ ЕАД.

Решение № МО 15 - ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 15 - ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 30/08/2017
Промяна: 30/08/2017
Размер: 67.08 КБ
Тегления: 658

Проект на Интегрирана многосекторна стратегия за местно развитие на Местна инициативна група „Видин селска част – Ново село“

Решение № МО 14 - ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 14 - ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 12/07/2017
Промяна: 12/07/2017
Размер: 56.28 КБ
Тегления: 689

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП) за обект: „Външен довеждащ водопровод от съществуващ каптаж над с. Помеждин до напорен водоем V = 500 м3, землища на с. Георги Дамяново и с. Помеждин“.

Решение № МО 13 -  ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО Решение № МО 13 - ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

топ!
Дата на публикуване: 26/06/2017
Промяна: 26/06/2017
Размер: 109.28 КБ
Тегления: 689

Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Белоградчик – Димово – Макреш

Решение № МО 12 - ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 12 - ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 15/05/2017
Промяна: 15/05/2017
Размер: 76.71 КБ
Тегления: 715

 Общинска програма за управление на отпадъците, част от Програма за опазване на околната среда на община Георги Дамяново 2016 – 2020 г.

Решение № МО 11 - ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 11 - ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 05/05/2017
Промяна: 05/05/2017
Размер: 51.87 КБ
Тегления: 721

Изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхват на имот с № 068065, м. Блато, землището на с. Покрайна, общ. Видин.

Решение № МО 10 -  ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 10 - ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 02/05/2017
Промяна: 02/05/2017
Размер: 68.92 КБ
Тегления: 730

ПУП - парцеларен план за обект "Довеждащ водопровод за обект "Водоснабдяване на с. Дъбова махала, общ. Брусарци, обл. Монтана"

Решение № МО 9 -  ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 9 - ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 21/04/2017
Промяна: 21/04/2017
Размер: 91.69 КБ
Тегления: 739

Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на „Местна инициативна група Лом”

Решение № МО 8 - ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 8 - ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 14/03/2017
Промяна: 14/03/2017
Размер: 1.85 МБ
Тегления: 798

Проект на изменение на общ устройствен план (ОУП) на град Видин в обхват поземлен имот с идентификатор 10971.86.29 по КК и КР на гр. Видин, м. Алимана 2, общ. Видин

Решение № МО 7 - ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Решение № МО 7 - ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 14/03/2017
Промяна: 14/03/2017
Размер: 1.7 МБ
Тегления: 761

 Изменение на общ устройствен план (ОУП) на град Видин в обхват поземлен имот с идентификатор 10971.86.34 по КК и КР на гр. Видин, общ. Видин.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 Следваща > Край >>
Страница 1 от 7

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder