Детайли за „Депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал“ на ТЕЦ „Видахим“

СобственостСтойност
Име:„Депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал“ на ТЕЦ „Видахим“
Описание:

Комплексно разрешително (КР) № 392-Н0/2010 г. издадено на „Видахим“ АД, гр. Видин, за експлоатация на „Депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал“ на ТЕЦ „Видахим“

Файл:депо-18.doc
Размер: 101.5 КБ
Тип:doc (MIME тип: application/msword)
Автор:ani
Създаден на: 16/08/2018 11:18
Преглеждащи:Всички
Поддържа се от:Редактор
Тегления:201 Тегления
Последна промяна на: 16/08/2018 11:18
Страница: