Извлечение от протокол за окончателни резултати - мл. експерт, д-я "ПД"

Печат
ПДФ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността: „Младши експерт”, дирекция ПД, направление БРЗТЗ в Регионална

инспекция по околната среда и водите – гр. Монтана

Горан Рангелов Христов – 92,60 т.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията