Извлечение от протокол за окончателни резултати - за длъж. "Гл. експерт", напр."ОВ"

Печат
ПДФ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността: „Главен експерт”, дирекция „КОС”, направление „ОВ“ в Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Монтана

1. Росица Дончева Димова - Петрова – 99,20 т.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията