Извлечение от протокол за окончателни резултати за длъжността "старши експерт", напр. "ЕО и ОВОС"

Печат
ПДФ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността: „Старши експерт”, дирекция „ПД”, направление „ЕО и ОВОС“

в Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Монтана

Десислава Симеонова Николова – 88,66 т.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията