Извлечение от протокол за окончателните резултати на кандидатите - "Мл. експерт", напр. "УООП"

Печат
ПДФ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността: „Младши експерт”, дирекция „КОС”, направление „УООП“

в Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Монтана

Мария Веселинова Стоянова – 90,40 т.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията