20
Април
2018

22 април – Ден на Земята

Международният ден на Земята се отбелязва всяка година на 22 април с цел да се обединят хората на планетата в защита на околната среда. Мотото на кампанията за 2018 г. е „Свят без замърсяване с пластмаси“. Денят на Земята е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард души. За първи път Денят на Земята се отбелязва на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. Милиони северноамериканци участват в демонстрация и настояват политици, държавници, бизнес среди да включат в своите приоритети опазването на околната среда. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като България се включва в отбелязването му през 1993г. Свят без замърсяване с пластмаси Кампания за Деня на земята 2018 г. От отравяне и нарушаване на морската среда до негативно влияние върху човешките хормони, от замърсяване на плажовете до натрупване в каналите и депата – всичко това в резултат от драстичното нарастване на количествата изхвърляни пластмаси, което заплашва оцеляването на нашата планета. В отговор, кампанията за Деня на Земята 2018 г. ще се фокусира върху цялостната промяна на човешката нагласа и поведение относно пластмасите, като целта е иницииране на дейности за значително намаляване на замърсяването с пластмаси. Стратегическият подход за ограничаване на замърсяването с пластмаси ще доведе до: • Подкрепа за приемането на глобална рамка за регулиране на замърсяването с пластмаси • Повишаване на знанията и мобилизиране на гражданите по целия свят да настояват за действия от страна от правителствата и корпорациите за контрол и намаляване на замърсяването с пластмаси • Информиране и активизиране, за да поемат гражданите лична отговорност и активно да участват в инициативите за намаляване, предотвратяване, повторно използване и рециклиране на пластмасовите отпадъци • Съвместна работа с университети, учители и ученици за намаляване, предотвратяване, повторно използване и рециклиране на отпадъците от пластмаса • Съвместна работа с други организации и комуникационни мрежи, което да превърне кампанията за Деня на Земята 2018 в платформа за намаляване и предотвратяване на замърсяването с пластмасови отпадъци, като се разработят общи подходи за прилагане и се изградят партньорства • Насърчаване на работата на общностите и местните власти за справяне с проблема от замърсяването с пластмаси • Възможности за журналистите по целия свят да проследяват развитието на проблема и намирането на решения.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder