06
Декември
2018

РИОСВ-Монтана участва в съвместна проверка на инсталации за изгаряне на твърдо гориво

РИОСВ-Монтана участва в инициирана от РС „ПБЗН” – Монтана съвместна проверка на горивни инсталации на твърдо гориво в гр. Монтана. Проверени са няколко инсталации в обществени сгради, частни домове и автосервизи. Не се констатира нерегламентирано изгаряне на отпадъци в нарушение на законодателството по управление на отпадъците и чистотата на атмосферния въздух.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията