11
Май
2018

РИОСВ – Монтана участва в среща на Зелена академия на тема „Устойчиво използване на биологичните ресурси“

Директорът на РИОСВ – Монтана г-жа Славкова участва в среща на Зелена академия на тема „Устойчиво използване на биологичните ресурси“ в рамките на проект „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“.

Проектът се изпълнява от Лесотехнически университет, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, с подкрепата на Областна администрация – Враца, Северозападно държавно предприятие, РИОСВ – Враца и Природен парк „Врачански Балкан“.

Събитието се проведе на 11.05.2018 г. в гр. Враца в залата на хотел „Хемус“. На срещата бяха презентирани и широко дискутирани теми свързани с околна среда и качество на живот – „Заплахите от инвазивни чуждоземни видове, фините прахови частици – невидимият убиец, заплахата „Климатични промени, опасно ли е използването на пестициди, вредна ли е цветната кофичка за кисело мляко?“.

На срещата е отправeна покана за участие на заинтересованите страни във Втора Kаучна конференция с международно участие „Младите изследователи и съвременните научни предизвикателства“. 

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder