15
Юни
2018

РИОСВ – Монтана участва във форум „Невидими ръце: Печелившо управление на отпадъците за всички“

Директорът на РИОСВ – Монтана г-жа Славкова участва във форум „Невидими ръце: Печелившо управление на отпадъците за всички“. Форумът е организиран от екологично сдружение „За Земята“ с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт – България“. Събитието се проведе на 14.06.2018 г. в Представителството на Европейската комисия в България – Дом на Европа. Във форума бе представен световния и конкретен опит от нашия регион в работата с неформалния сектор в управлението на отпадъците, включително примери от Македония, Сърбия и Румъния. Споделен бе опитът от приложените модели в столицата, както от страна на общината, така също от неправителствения сектор и дейността на доброволци. Постигнатите положителни резултати са приложими и към останалите по-малки общини на територията на страната.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder