22
Март
2019

РИОСВ – Монтана реагира на сигнали за замърсяване на Дунав при Видин

В РИОСВ – Монтана в 13,20 ч. е постъпил сигнал за петно в река Дунав в участъка между гр. Видин и гр. Дунавци. Подателят на сигнала е изказал предположение, че петното е образувано от мазут или бензин.

В 13:35 ч. в РИОСВ – Монтана е получен имейл от радио Видин за сигнал от граждани за големи мазни петна по река Дунав, забелязани край Видин към 10:30-11:00 часа.

Незабавно е сформиран екип от експерти от РИОСВ – Монтана и Регионална лаборатория - Монтана за извършване на проверка по сигналите – пробонабиране на водни проби и установяване източника на замърсяване.

Уведомена е БДДР – Плевен за организиране на съвместни действия при извършване на проверки във връзка с регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на воден обект, утвърдени от МОСВ.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder