22
Август
2018

РИОСВ – Монтана проверява сигнал за умряла риба в река Дунав

Екип от експерти на РИОСВ – Монтана и Регионалната лаборатория към ИАОС проверяват сигнал за умряла риба в река Дунав в района на с. Ковачица, Община Лом.

Незабавната проверка се извършва след сигнал чрез тел. 112, постъпил в РИОСВ – Монтана. Взимат се водни проби и според резултатите ще се търси предполагаемият източник на замърсяване. Уведомена е и Басейнова дирекция "Дунавски район" - Плевен.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder