05
Август
2019

РИОСВ – Монтана провери сигнали за замърсяване на реката в кв. „Мала Кутловица”

РИОСВ – Монтана участва в комисия за проверка на сигнали за замърсяване на реката, преминаваща през кв. „Мала Кутловица” в града. В нея се включиха и представители на Басейнова дирекция „Дунавски район” - Плевен, ОДБХ – Монтана и Община Монтана.

Комисията е констатирала, че в района дейност извършва само един обект - кравеферма в с. Благово, общ. Монтана, близо до реката. В хода на проверката е установено наличието на две тръби, чрез които торовият отпад от фермата се отвежда към реката, като към момента на проверката от една от тръбите не е установено изтичане.

От страна на ОДБХ – Монтана на собственика на фермата е дадено предписание за изграждането на яма към фермата за съхранението на течната торова фракция и ще бъде съставен акт за установено административно нарушение.

Във връзка с направените констатации комисията е дала предписание на собственика на фермата за прекъсване на връзката на кравефермата с реката. При извършена впоследствие проверка на място с цел последващ контрол по изпълнение на даденото от комисията предписание е констатирано, че тръбите са затапени, няма изтичане на течен торов отпад към реката – той се отвежда до яма за съхранение на течния торов отпад, разположена на площадката на фермата.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията