02
Април
2018

РИОСВ – Монтана провери рекултивацията на хвостохранилище за минни отпадъци

РИОСВ – Монтана провери рекултивацията на хвостохранилище за минни отпадъци

РИОСВ-Монтана днес направи проверка на рекултивацията на хвостохранилище „Голям Буковец” в землището на село Желязна, община Чипровци. Директорът на екоинспекцията се самосезира по случая с потенциално запрашаване в района и разпореди проверка на място.

Хвостохранилището „Голям Буковец“ съхранява формираните минни отпадъци от обогатителната фабрика за флуорит в землището на Чипровци, чиято експлоатация е преустановена. В момента се изпълнява проект за закриване и рекултивация и корекция на речното корито на река Голям Буковец.

Установено е, че работата по рекултивацията продължава при спазване изискванията на изготвения проект. Рекултивационната площ е 138 дка. Около 40% от площта на хвостохранилището е рекултивирана с горен изолиращ пласт, състоящ се от геосинтетична минерална подложка – два пласта нетъкан геотекстил с положен бентонит между тях. Върху минералната подложка е положен слой от неуплътнени земни маси. На 20% от рекултивираната площ е извършено затревяване. Изграден е около 800 м бетонов канал за естествени води през хвостохранилището. Започнало е изграждането на тунела под последната дига, който ще отвежда водите на р. Голям Буковец към р. Чипровска Огоста.

Хвостохранилище „Голям Буковец” е собственост на „България Флуорит” ЕООД.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder