23
Август
2018

Няма мъртва риба в река Дунав установи проверката на РИОСВ - Монтана

Проверката на РИОСВ – Монтана не установи наличие на мъртва риба в река Дунав в района на с. Ковачица, Община Лом. Инспекцията вчера се проведе след сигнал.

При обхода на реката в посочения участък експертите на РИОСВ и Регионална лаборатория - Монтана не констатираха мъртва риба. Водите на река Дунав са бистри, без мирис и без видими следи от замърсяване.

Взети са две водни проби при речен км 729 и км 743. Резултатите от експресните анализи са характерни за водите на река Дунав. Регионалната лаборатория ще извърши физико-химичен анализ на взетите водни проби по показателите общ азот, амониев азот, нитратен азот, нитритен азот, общ фосфор, ортофосфати и БПК5.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията