28
Май
2019

ЕКСПЕРТИ ОТ РИОСВ – МОНТАНА ПРОВЕРИХА СИГНАЛ ЗА НЕПРИЯТНИ МИРИЗМИ

Днес по „зеления телефон“ в РИОСВ – Монтана е получен сигнал чрез тел. 112 и общински съвет за сигурност в община Монтана за силна и неприятна миризма и мъгла във въздуха на ул. „Индустриална“ № 12 в гр. Монтана. Предполагаем източник на замърсяването е фирма за печене на кафе и ядки.

При проверката на място от експертите от екоинспекцията е установено, че инсталацията за печене на кафе не работи, не е имало димни пари от изпускащото устройство и наличие на неприятни миризми. При предходна проверка през март 2019 г. е констатирано, че в обекта се извършва само пакетиране на изпечено кафе. Не са установени замърсявания на околната среда от друг източник.

С писмо от 23.05.2019 г. на оператора е дадено предписание за предприемане на мерки за недопускане емитиране на неприятни миризми от дейността на обекта. РИОСВ – Монтана ще извърши последващ контрол по изпълнение изискванията на екологичното законодателство.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията