28
Декември
2018

ВАС остави в сила становището по екологична оценка на РИОСВ – Монтана за съгласуване на ОУП на туристическа и ски зона „Миджур“

Върховният административен съд остави в сила Становището по екологична оценка на РИОСВ – Монтана за съгласуване на Общ устройствен план на Туристическа и ски зона (ТСЗ) „Миджур“.

Становището по екологична оценка беше обжалвано от Асоциация на парковете в България (АПБ) пред Административен съд – Монтана, и след проведеното в няколко заседания съдебно производство, искането на АПБ беше отхвърлено, а Становището на РИОСВ – Монтана – оставено в сила.

Асоциация на парковете в България подаде касационна жалба до ВАС срещу решението на първоинстанционния съд. На 27.12.2018 г. Върховният административен съд се произнесе с необжалваемо Решение, с което потвърди Решението на Административен съд – Монтана, респективно Становището на РИОСВ – Монтана, с което се съгласува ОУП на ТСЗ „Миджур“.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder