20
Март
2018

В РИОСВ-Монтана са получени 5 сигнала за бедстващи щъркели

Днес до 10,30 часа на „зеления телефон“ на РИОСВ – Монтана са получени 5 сигнала за бедстващи бели щъркели в различни населени места от област Монтана и област Видин. Причините за това са ниските температури и падналия сняг.

РИОСВ – Монтана напомня, че всеки който намери екземпляри от животински видове (вкл. бели щъркели), които за защитени и включени в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообрази, е длъжен да уведоми най-близкия регионален орган на МОСВ или на Изпълнителната агенция по горите в срок до 3 дни. Гражданите, намерили бял щъркел в безпомощно състояние, може да се обръщат за съдействие към Държавните горски стопанства или съответната община.

За повече подробности виж следния линк

Categories: Актуално

16
Март
2018

Резултатите от анализите на водата в река Тимок отговорят на изискванията за добро състояние

Взетите проби от водата на река Тимок при Брегово отговарят на изискванията за добро състояние на реката. Днес експерти от РИОСВ – Монтана и Регионална лаборатория – Монтана отново провериха и установиха, че в 12 часа на 16 март водата е без мирис и е видимо прозрачна.

При анализа на пробите са получени следните резултати: pН – 7,76, разтворен кислород – 7,2 mg/l, eлектропроводимост – 486 µs/sm, температура – 9,6°C. Тези резултати са експресни и по посочените показатели отговарят на изискванията за „добро състояние“ за типа река и са с характерни стойности за годишния сезон.

Допълнителните анализи ще се извършат в лабораторни условия и резултатите ще бъдат готови през следващите дни. Пробите от повърхностите води ще бъдат изследвани по над 15 показателя - основни физикохимични показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества.

РИОСВ - Монтана възложи на Регионална лаборатория към ИАОС – Монтана да извърши за четвърти път мониторинг на водите на река Тимок в района на Брегово. Наблюдението е във връзка с искане от Кризисния щаб на Брегово за вземане на проби от приливните води. Местното население ще бъде информирано за резултатите.

Categories: Актуално

15
Март
2018

Разпределени са количествата билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване в област Монтана и област Видин

Разпределението на квотите е извършено след разглеждане на подадените документи от комисии, в които са участвали експерти от РИОСВ – Монтана, представители на областните администрации и общините в областите Монтана и Видин, РДГ-Берковица, както и Държавните горски стопанства на територията на двете области.

За тази година, със заповед на министъра на околната среда и водите са определени допустимите количества билки под специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения. Съгласно горепосочената заповед, за двете области са определени да бъдат събрани следните допустими количества билки /в кг сухо тегло/: по 300 кг цвят червен божур, по 250 кг цвят иглика и по 500 кг стрък лечебен ранилист.

На територията, контролирана от РИОСВ – Монтана, със заповед на директора на РИОСВ - Монтана е извършено разпределението на количествата билки. Подадена е заявка за участие от един билкозаготвител. Всяка друга фирма или физическо лице, което събира или изкупува лечебни растения под режим извън разрешените квоти, периоди на събиране и посочени райони, подлежи на санкции, определени в Закона за лечебните растения.

Categories: Актуално

13
Март
2018

Водите на Тимок отговарят на изискванията за добро състояние на типа река, показват експресните анализи

Готови са първите експресни анализи, измерени при пробонабиране на вода от река Тимок при Брегово. При анализа на пробите са получени следните резултати: РН – 7,74, разтворен кислород – 8,7 mg/l, eлектропроводимост – 346 µs/sm, температура – 9,4 °C.

Резултатите от измерените на място показатели отговарят на изискванията за „добро състояние“ за типа река и са с характерни стойности за годишния сезон. Пробите от повърхности води ще бъдат изследвани по над 15 показатели, включващи основни физикохимични показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества. Анализите ще се извършат в лабораторни условия и резултатите ще бъдат готови през следващите дни.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ възложи на Регионална лаборатория към ИАОС – Монтана да бъде извършен тридневен мониторинг на водите на река Тимок в района на Брегово. Мярката е във връзка с обявеното бедствено положение в Брегово. Местното население ще бъде информирано за резултатите.

Categories: Актуално

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder