21
Май
2018

РИОСВ – Монтана обявява конкурс по повод 5 юни - Световния ден на околната среда между училища, детски градини и социални заведения на територията на област Монтана и област Видин на тема: „НАЙ-ЗЕЛЕН ДВОР”

Всички училища, детски градини и социални заведения за деца от област Монтана и област Видин, желаещи да участват в конкурса могат да изпратят до 3 снимки на своите дворове.

Предмет на оценяване ще бъде:

- чист и приветлив външен вид.

- поддържани алеи, детски площадки и съоръжения;

- зелени площи с цветни лехи и дървесно храстова растителност;

Комисия от експерти на РИОСВ – Монтана ще определи победителите в конкурса за най-добре озеленен и поддържан двор в срок до 04.06.2018 г., като организаторите се свържат с тях.

Резултатите ще бъдат обявени на уеб сайта на РИОСВ – Монтана:

www.riosv-montana.com

Най - добре представителите се училища, детски градини и социални заведения за деца ще бъдат отличени от РИОСВ – Монтана с предметни награди.

С изпратените творби ще бъде организирана изложба. Фотосите могат да бъдат донесени или изпратени по пощата на адрес:

РИОСВ - Монтана гр. Монтана 3400, ул. „Юлиус Ирасек” № 4, ПК 55

ЗА КОНКУРСА „НАЙ-ЗЕЛЕН ДВОР”

Срока за изпращане на творбите е до 01.06.2018 г. (важи пощенското клеймо).

Categories: Актуално

11
Май
2018

РИОСВ – Монтана участва в среща на Зелена академия на тема „Устойчиво използване на биологичните ресурси“

Директорът на РИОСВ – Монтана г-жа Славкова участва в среща на Зелена академия на тема „Устойчиво използване на биологичните ресурси“ в рамките на проект „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“.

Проектът се изпълнява от Лесотехнически университет, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, с подкрепата на Областна администрация – Враца, Северозападно държавно предприятие, РИОСВ – Враца и Природен парк „Врачански Балкан“.

Събитието се проведе на 11.05.2018 г. в гр. Враца в залата на хотел „Хемус“. На срещата бяха презентирани и широко дискутирани теми свързани с околна среда и качество на живот – „Заплахите от инвазивни чуждоземни видове, фините прахови частици – невидимият убиец, заплахата „Климатични промени, опасно ли е използването на пестициди, вредна ли е цветната кофичка за кисело мляко?“.

На срещата е отправeна покана за участие на заинтересованите страни във Втора Kаучна конференция с международно участие „Младите изследователи и съвременните научни предизвикателства“. 

Categories: Актуално

20
Април
2018

РИОСВ – Монтана отбеляза Деня на Земята -22 април

Експерти от РИОСВ – Монтана засадиха фиданки по повод Деня на Земята - 22 април. Съвместно с ученици от Гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“, гр. Монтана извършиха залесяване със фиданки от смърч, туя, явор и ясен на терен в ж. к. „Жерави“. Участниците в събитието получиха тениски с логото „РИОСВ – Монтана“. На събитието присъства директорът на РИОСВ – Монтана г-жа Деница Славкова и кметът на община Монтана – г-н Златко Живков. Международният ден на Земята се отбелязва всяка година на 22 април с цел да се обединят хората на планетата в защита на околната среда. Мотото на кампанията за 2018 г. е „Свят без замърсяване с пластмаси“. Денят на Земята е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард души. За първи път Денят на Земята се отбелязва на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. Повече снимки в галерия.

Categories: Актуално

20
Април
2018

22 април – Ден на Земята

Международният ден на Земята се отбелязва всяка година на 22 април с цел да се обединят хората на планетата в защита на околната среда. Мотото на кампанията за 2018 г. е „Свят без замърсяване с пластмаси“. Денят на Земята е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард души. За първи път Денят на Земята се отбелязва на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. Милиони северноамериканци участват в демонстрация и настояват политици, държавници, бизнес среди да включат в своите приоритети опазването на околната среда. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като България се включва в отбелязването му през 1993г. Свят без замърсяване с пластмаси Кампания за Деня на земята 2018 г. От отравяне и нарушаване на морската среда до негативно влияние върху човешките хормони, от замърсяване на плажовете до натрупване в каналите и депата – всичко това в резултат от драстичното нарастване на количествата изхвърляни пластмаси, което заплашва оцеляването на нашата планета. В отговор, кампанията за Деня на Земята 2018 г. ще се фокусира върху цялостната промяна на човешката нагласа и поведение относно пластмасите, като целта е иницииране на дейности за значително намаляване на замърсяването с пластмаси. Стратегическият подход за ограничаване на замърсяването с пластмаси ще доведе до: • Подкрепа за приемането на глобална рамка за регулиране на замърсяването с пластмаси • Повишаване на знанията и мобилизиране на гражданите по целия свят да настояват за действия от страна от правителствата и корпорациите за контрол и намаляване на замърсяването с пластмаси • Информиране и активизиране, за да поемат гражданите лична отговорност и активно да участват в инициативите за намаляване, предотвратяване, повторно използване и рециклиране на пластмасовите отпадъци • Съвместна работа с университети, учители и ученици за намаляване, предотвратяване, повторно използване и рециклиране на отпадъците от пластмаса • Съвместна работа с други организации и комуникационни мрежи, което да превърне кампанията за Деня на Земята 2018 в платформа за намаляване и предотвратяване на замърсяването с пластмасови отпадъци, като се разработят общи подходи за прилагане и се изградят партньорства • Насърчаване на работата на общностите и местните власти за справяне с проблема от замърсяването с пластмаси • Възможности за журналистите по целия свят да проследяват развитието на проблема и намирането на решения.

Categories: Актуално

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder