22
Март
2019

РИОСВ – Монтана реагира на сигнали за замърсяване на Дунав при Видин

В РИОСВ – Монтана в 13,20 ч. е постъпил сигнал за петно в река Дунав в участъка между гр. Видин и гр. Дунавци. Подателят на сигнала е изказал предположение, че петното е образувано от мазут или бензин.

В 13:35 ч. в РИОСВ – Монтана е получен имейл от радио Видин за сигнал от граждани за големи мазни петна по река Дунав, забелязани край Видин към 10:30-11:00 часа.

Незабавно е сформиран екип от експерти от РИОСВ – Монтана и Регионална лаборатория - Монтана за извършване на проверка по сигналите – пробонабиране на водни проби и установяване източника на замърсяване.

Уведомена е БДДР – Плевен за организиране на съвместни действия при извършване на проверки във връзка с регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на воден обект, утвърдени от МОСВ.

22
Март
2019

РИОСВ – Монтана отбеляза Световния ден на водата – 22 март

По повод Световния ден на водата – 22 март, експерти от РИОСВ – Монтана съвместно с Регионална лаборатория – Монтана и ученици от Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици “Петър Богдан“ - град Монтана участваха в пробонабиране на водни проби от пункт за мониторинг „Река Огоста след язовир ”Огоста“ в землището на гр. Монтана.

На мястото на вземане на пробите се извърши демонстрационно пробонабиране, консервиране и полеви измервания на показателите: температура, активна реакция - рН, разтворен кислород и електропроводимост.

Участниците в събитието получиха чадъри с логото на РИОСВ - Монтана.

Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март за привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването й.

Началото на инициативата е дадено през 1992 г. на конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.

Темата за 2019 г. „Вода за всички! Всеки е важен!“ е в съгласие с основния ангажимент в Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.

Categories: Актуално

20
Март
2019

В монтанското село Крапчене пристигна първият щъркел

В село Крапчене, община Монтана, пристигна първият бял щъркел. По сигнал на жители на селото екип на РИОСВ – Монтана извърши оглед на място и установи, че птицата е в добро здравословно състояние.

От екоинспекцията призовават сигнали да се подават само за бедстващи защитени птици, ако са ранени и с опасност за живота.

Categories: Актуално

14
Март
2019

РИОСВ – Монтана извърши незабавна проверка по сигнал за замърсяване на река Берковска

В късния следобед на 13 март 2019 г. е получен на телефон 112 сигнал за замърсяване на р. Берковска в района на кв. „Заряница“, Берковица. Според сигналоподателя водите на реката са оцветени в бяло, като предполагаем източник са отпадъчни води от дейността на предприятие за добив, обработка и монтаж на скални материали.

Екип експерти на РИОСВ – Монтана и Регионална лаборатория (РЛ) – Монтана извършиха проверка на място. Обходен е участък от устието на река Берковска в река Бързия до 100 метра над мястото на заустване на отпадъчните води от предприятието, вкл. и на река Шабовица (вливаща се в р. Берковска след заустването). Констатира се, че водите на реките Берковска и Шабовица са мътни вследствие на снеготопене. Взети са две проби от повърхностни води на р. Берковска – преди и след заустването, както и проба от отпадъчните води на предприятието. Резултите от експресния анализ не показват отклонение от нормалните стойности, характерни за реката. Възложено е изпитване на трите проби в РЛ – Монтана.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията