Актуално

11
Декември
2010

Приключи събирането на коледни картички, изработени от материали за рециклиране

До 01.12.2010 г. в обявения от РИОСВ – Монтана конкурс за коледни картички от материали за рециклиране взеха участие 403 участници от 17 училища, 9 детски градини, два детски центъра и Общински младежки дом, гр. Монтана. Участието е индивидуално и групово. Учаастниците са на възраст от 5 до 18 години.

 

Categories: Актуално

11
Декември
2010

в РИОСВ – МОНТАНА до 26.11.2010 г. са получени 318 броя коледни картички от материали за рециклиране

в РИОСВ – МОНТАНА до 26.11.2010 г. са получени 318 броя коледни картички от материали за рециклиране

В обявения от РИОСВ –Монтана конкурс за коледни картички от материали за рециклиране са получени 318 броя картички.

Участие са взели ученици от училища и детски градини от област Монтана.

Отличените творби ще бъдат избрани и победителите ще бъдат обявени в срок до 10.12.2010 г., като организаторите се свържат с тях. Резултатите ще бъдат обявени на уеб сайта на РИОСВ – Монтана: www.riosv-montana.com

С изпратените творби ще се организира изложба и част от творбите ще бъдат подарени на ръководния състав на министерство на околната среда и водите по случай светлия християнски празник – коледа

Categories: Актуално

11
Декември
2010

ЗАСЕДАНИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ ЕКСПЕРТЕН ЕКОЛОГИЧЕН СЪВЕТ ПРИ РИОСВ - Монтана

На 26 октомври 2010 г. ще се проведе заседание на Регионалния експертен екологичен съвет при РИОСВ - Монтана. На заседанието ще бъде разгледан доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Разширение на “РУА фабрика за метали”, с възложител “РУА фабрика за метали” ООД, гр. Лом.

На 29 октомври 2010 г. ще се проведе заседание на Регионалния екологичен експертен съвет при РИОСВ - Монтана. На заседанието ще бъде разгледан доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на ветроенергиен парк в землището на гр. Монтана, местността “пъстрина”, с възложител “Уинд пауър България 2” ЕООД.

Заседанията ще се проведат в Информационния център на РИОСВ – Монтана, ул. “Юлиус Ирасек” № 4.

Categories: Актуално

11
Декември
2010

ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ ЕКСПЕРТЕН ЕКОЛОГИЧЕН СЪВЕТ ПРИ РИОСВ - МОНТАНА

На 26 октомври 2010 г. ще се проведе заседание на Регионалния експертен екологичен съвет при РИОСВ - Монтана. На заседанието ще бъде разгледан доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Разширение на “РУА фабрика за метали”, с възложител “РУА фабрика за метали” ООД, гр. Лом.

На 29 октомври 2010 г. ще се проведе заседание на Регионалния екологичен експертен съвет при РИОСВ - Монтана. На заседанието ще бъде разгледан доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на ветроенергиен парк в землището на гр. Монтана, местността “пъстрина”, с възложител “Уинд пауър България 2” ЕООД.

Заседанията ще се проведат в Информационния център на РИОСВ – Монтана, ул. “Юлиус Ирасек” № 4.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder