Актуално

07
Февруари
2011

срокът за предоставяне на годишните отчети за отпадъците в РИОСВ - Монтана е 31 март 2011 г.

  

Тече срокът за предоставяне на годишните отчети за отпадъците в РИОСВ - Монтана. Всички оператори, които извършват дейност на територията на РИОСВ – Монтана – областите монтана и видин, при която се образуват, събират, транспортират, временно съхраняват, оползотворяват или обезвреждат битови, строителни, производствени и опасни отпадъци трябва да представят годишните си отчети за 2010 година.

            Крайният срок, регламентиран в Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовите нормативни документи е 31 март 2011 година.
            Закона за управление на отпадъците предвижда глоби в размер от 2000 до 6000 лв. за непредставяне на годишни отчети.

Categories: Актуално

26
Януари
2011

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ,, ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА ”

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ,, ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА ”

на тема:

„ ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”

Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства от цялата страна.

За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева.

Изисквания към съдържанието на представените проекти:

1. Обяснителна записка – кратко изложение на съдържанието на проекта, неговите цели и задачи.

2. Данни по посочените критерии – систематизирани в таблица.

3. План сметка за необходимите разходи за реализация на проекта. Средствата за почистване да не надвишават 20% от стойността на проекта. Не се финансират печалба, семинари, озвучаване, командировки, възнаграждения, хонорари, лекторски и др. административни разходи.

Categories: Актуално

11
Декември
2010

РИОСВ – Монтана връчи наградите на авторите на отличените творби в конкурса за коледна картичка

Директорът на РИОСВ – Монтана г-жа деница Славкова връчи наградите на авторите на отличените творби в конкурса за коледна картичка от рециклирани материали. Събитието се проведе във фоайето на библиотека Гео Милев в гр. Монтана, като присъстваха наградените деца от гр. Монтана в отделните възрастови групи, представители на V СОУ „Христо Ботев”, които са носители на колективна награда и медии.

 

Девет от творбите ще бъдат изпратени в Службата за образование за природата и околната среда на Фламандското правителство на Кралство белгия.

 

 

 

 

 

Categories: Актуално

11
Декември
2010

На 10 декември ще бъдат наградени победителите в конкурса за коледна картичка от рециклирани материа

Комисия, определена със Заповед на Директора на РИОСВ – Монтана, излъчи следните победители в конкурса за коледна картичка от рециклирани материали

Първа възрастова група – 5-9 години:

1-во място – Микаела Алексиева – 5 години, ЦДГ №12, “Здравец”, град Монтана:

2-ро място – Патрисия Каменова – 7 години, IV ОУ “Христо Ботев”, град Лом:

3-то място – Веса Златкова – 6 години, IV ОУ “Христо Ботев”, град Лом.

Втора възрастова група – 10 – 14 години:

Categories: Актуално

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder