Актуално

09
Януари
2019

РИОСВ – Монтана провери сигнал за мъртва риба по течението на река Цибрица

РИОСВ – Монтана вчера и днес извърши проверка по сигнал за мъртва риба по течението на река Цибрица. В хода на две проверки – на 8 и 9 януари, не се установи наличие на мъртва риба, неприятна миризма или видимо оцветяване в повърхностния воден обект – река Цибрица, както на територията на населеното място - с. Златия, така и до вливането й в река Дунав.

На 08.01.2019 г. в РИОСВ – Монтана беше получен сигнал по телефона от представител на Ловно рибарско дружество „Огоста“ за наличие на мъртва риба по течението на р. Цибрица в участък на с. Златия до устието на реката. Незабавно беше извършена проверка на място, като бяха информирани ИАРА и кметът на с. Златия. Проверките бяха извършени и във връзка с публикации в медиите от днес.

Categories: Актуално

09
Януари
2019

Приета е рекултивацията на хвостохранилище за минни отпадъци „Голям Буковец“

Въз основа на съгласуван от компетентните органи проект за техническа и биологична рекултивация на хвостохранилището с площ 138 дка – „Закриване и рекултивация на хвостохранилище „Голям Буковец“ и корекция на речното корито на р. Голям Буковец“, приключи процесът по рекултивацията (започнала в началото на май 2017 г.).

Хвостохранилището „Голям Буковец“ в землището на Чипровци съхранява формираните минни отпадъци от Обогатителната фабрика за флуорит, собственост на „България Флуорит” ЕООД. Експлоатацията му е преустановена през 2016 г., но при определени метеорологични условия се създават условия за запрашаване в района на село Железна в община Чипровци.

РИОСВ - Монтана чрез засилен контрол и предписания до оператора постигна предотвратяване на уноса на фини прахови частици в атмосферния въздух от повърностния слой на хвостохранилището. Държавната приемателна комисия прие строежа „Закриване и рекултивация на хвостохранилище „Голям Буковец“ и корекция на речното корито на р. Голям Буковец“.

С реализиране на проекта за рекултивацията на хвостохранилището се подобрява екологичната обстановка в района.

Categories: Актуално

28
Декември
2018

ВАС остави в сила становището по екологична оценка на РИОСВ – Монтана за съгласуване на ОУП на туристическа и ски зона „Миджур“

Върховният административен съд остави в сила Становището по екологична оценка на РИОСВ – Монтана за съгласуване на Общ устройствен план на Туристическа и ски зона (ТСЗ) „Миджур“.

Становището по екологична оценка беше обжалвано от Асоциация на парковете в България (АПБ) пред Административен съд – Монтана, и след проведеното в няколко заседания съдебно производство, искането на АПБ беше отхвърлено, а Становището на РИОСВ – Монтана – оставено в сила.

Асоциация на парковете в България подаде касационна жалба до ВАС срещу решението на първоинстанционния съд. На 27.12.2018 г. Върховният административен съд се произнесе с необжалваемо Решение, с което потвърди Решението на Административен съд – Монтана, респективно Становището на РИОСВ – Монтана, с което се съгласува ОУП на ТСЗ „Миджур“.

Categories: Актуално

20
Декември
2018

РИОСВ – Монтана раздаде награди в конкурса за коледна картичка

На церемония в Информационния център на екоинспекцията, бяха наградени участниците в конкурса за коледна картичка

Конкурсът за коледна картичка и коледно пожелание се провежда за девета година. В него участваха деца от две детски градини – ДГ „Здравец“ и ДГ “Приказен свят“, три училища – IV ОУ „Иван Вазов“, VI СУ „Отец Паисий“ и V СУ „Христо Ботев“, Студио по изобразително изкуство „РЕНИАРТ“, ученици със специални образователни потребности и II ОУ „Константин Фотинов“, гр. Лом.

Жури от служители на РИОСВ – Монтана определи победителите в конкурса:

1-во място Елица Найденова, втори клас

1-во място Алекс Николов, втори клас

2-ро място Георги Георгиев, четвърти клас

2-ро място Полина Петрова, шести клас

3-то място Ивона Павлова, четвърти клас

3-то място Иления Спасова, осми клас

Поощрителни награди получиха:

Цветелина Петрова, шести клас

Никол Златкова, втори клас

Рая Рангелова, втори клас

Всички участници получиха грамоти и награди.

Categories: Актуално

life2016

WWD2019 GENERIC vs1 10Dec2018

 

22 март 2019 г. - Световен ден на водата 

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder