Актуално

12
Септември
2018

РИОСВ – Монтана участва в инициативата „Да изчистим България заедно“

Инициативата „Да изчистим България заедно“ ще се проведе т.г. на 15 септември. Общините от областите Монтана и Видин – територията, контролирана от РИОСВ – Монтана, отново ще участват с организиране на пунктове за раздаване на чували и ръкавици, почистване на замърсени терени и извозване на отпадъците, които ще бъдат депонирани само на Регионалните депа за управление на отпадъците, отговарящи на нормативните изисквания.

Директорът на РИОСВ – Монтана Деница Славкова се срещна с представители на Инициативния комитет към читалище „Христо Ботев“ в с. Долна Вереница, община Монтана, за да предостави чували и ръкавици за почистването в събота.

Служителите на РИОСВ – Монтана също ще се включат в кампанията. Екоинспекцията кани гражданите, общини, институции, фирми, учебни заведения да се включат в инициативата „Да изчистим България заедно“.

Categories: Актуално

03
Септември
2018

РИОСВ – Монтана провери сигнал за замърсяване на р. Огоста

РИОСВ – Монтана извърши незабавна проверка по сигнал за замърсяване с отпадъци на терен под Черния мост на р. Огоста в Монтана.

Установено е, че се почиства теренът около контейнерите за събиране на отпадъци срещу №2 на ул. „Огоста“ в Монтана, както и на мястото под Черния мост на реката. Почистването се осъществява с наличната техника на Общинското предприятие „Чистота – Монтана“. Трудно достъпните места ще бъдат почистени ръчно.

В района има организирано сметосъбиране, обезпечено с контейнери и кофи, а събраните отпадъци се извозват по график всяка седмица. Въпреки периодичните проверки от страна на общината недобросъвестни жители в квартала изхвърлят отпадъци извън контейнерите и кофите, констатира проверката на експерти от РИОСВ – Монтана.

Categories: Актуално

23
Август
2018

Няма мъртва риба в река Дунав установи проверката на РИОСВ - Монтана

Проверката на РИОСВ – Монтана не установи наличие на мъртва риба в река Дунав в района на с. Ковачица, Община Лом. Инспекцията вчера се проведе след сигнал.

При обхода на реката в посочения участък експертите на РИОСВ и Регионална лаборатория - Монтана не констатираха мъртва риба. Водите на река Дунав са бистри, без мирис и без видими следи от замърсяване.

Взети са две водни проби при речен км 729 и км 743. Резултатите от експресните анализи са характерни за водите на река Дунав. Регионалната лаборатория ще извърши физико-химичен анализ на взетите водни проби по показателите общ азот, амониев азот, нитратен азот, нитритен азот, общ фосфор, ортофосфати и БПК5.

Categories: Актуално

22
Август
2018

РИОСВ – Монтана проверява сигнал за умряла риба в река Дунав

Екип от експерти на РИОСВ – Монтана и Регионалната лаборатория към ИАОС проверяват сигнал за умряла риба в река Дунав в района на с. Ковачица, Община Лом.

Незабавната проверка се извършва след сигнал чрез тел. 112, постъпил в РИОСВ – Монтана. Взимат се водни проби и според резултатите ще се търси предполагаемият източник на замърсяване. Уведомена е и Басейнова дирекция "Дунавски район" - Плевен.

Categories: Актуално

life2016

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

placeholder